RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2006

 

Mars=Komiskt/humor

 

                              

            Foto:Margareta Aspelin                                             Foto:Bertil Andersson

               S/V                                                                             DIA

              1. Margareta Aspelin     5p                                         1. Bertil Andersson             5p

              2. Bo Aspelin                 4p                                         2. Roland Möllerfors          4p

              3. Sven L Johansson      3p                                         4. Margareta Aspelin          2p

              5. Bertil Andersson        1p                                         5. Mats Nymberg               1p

              6. Bo Andersson         0,5p                                         6. Bertil Wennerlund       0.5p

                                                                                                 7. Ewa Brundin               0,5p

                                                                                                 8. Sven L Johansson       0.5p

                                                                                                 9. Bo Andersson             0,5p

                                                                                               10. Bo Aspelin                  0,5p

Den sammanlagda ställningen efter januari/mars ser ut så här:

 

              S/V                                                                             DIA

                 1. Margareta Aspelin     13p                                        1 Bertil Andersson           11p

                 2. Sven L Johansson      11p                                        2.Margareta Aspelin          8p

                 3. Bo Aspelin                   9p                                      4/5. Mats Nymberg           6,5p

              4/5. Bertil Andersson          6p                                      4/5. Sven L Johansson       6,5p

                 6. Bo Andersson           1,5p                                       6. Roland Möllerfors        4,5p

                                                                                                     7. Agne Nilsson               2.5p

                                                                                                8/11. Ewa Brundin                1,5p

                                                                                                8/11. Bo Andersson              1,5p

                                                                                                8/11. Bertil Wennerlund       1,5p

                                                                                                8/11. Bo Aspelin                  1,5p

                                                                                                   12. Bengt Thomasson       0,5p

                                                                                                   

 

 

 Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb