RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2006

 

Februari=Tre bilder

 

                                

                               

                                      

            Foto:Margareta Aspelin                                             Foto:Mats Nymberg

               S/V                                                                             DIA

              1. Margareta Aspelin      5p                                        1. Mats Nymberg              5p

              2. Bo Aspelin                 4p                                        2. Margareta Aspelin         4p

              3. Sven L Johansson      3p                                        3. Bertil Andersson            3p

              5. Bertil Andersson        1p                                        4. Agne Nilsson                 2p

              6. Bo Andersson         0,5p                                        5. Sven L Johansson          1p

                                                                                                6. Bo Andersson             0.5p

                                                                                                7. Ewa Brundin               0,5p

                                                                                                8. Roland Möllerfors       0.5p

                                                                                               10. Bertil Wennerlund       0,5p

                                                                                              11. Bo Aspelin                     0p

                                                                                             

Den sammanlagda ställningen efter januari/februari ser ut så här:

 

              S/V                                                                             DIA

              1/2. Margareta Aspelin      8p                                     1/3.Sven L Johansson          6p

              1/2. Sven L Johansson       8p                                     1/3. Margareta Aspelin        6p

              3/4. Bertil Andersson         5p                                     1/3.Bertil Andersson            6p

              3/4. Bo Aspelin                  5p                                       4. Mats Nymberg           5,5p

               6. Bo Andersson               1p                                       6. Agne Nilsson              2.5p

                                                                                               7/10. Ewa Brundin                 1p

                                                                                               7/10. Bo Andersson               1p

                                                                                               7/10. Bertil Wennerlund         1p

                                                                                               7/10. Bo Aspelin                    1p

                                                                                               11/12. Bengt Thomasson      0,5p

                                                                                              11/12. Roland Möllerfors      0,5p

 

 Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb