RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2013

September= Hus i förfall

 Foto: Margareta Aspelin    Foto: Bo Aspelin          

                      Foto: Margareta Aspelin                                             Foto: Bo Aspelin

 

                               S/V                                                                              DIA

               1.

Margareta Aspelin

2

p

                                      

1.

Bo Aspelin

4

p

2.

Bo Andersson

1

p

 

2.

Mats Nymberg

3

p

3.

Bo Aspelin

0,5

p

 

3.

Margareta Aspelin

2

p

 

 

 

 

 

4.

Bo Andersson

1

p

 

 

 

 

 

5.

Ewa Brundin

0,5

p

       Den sammanlagda ställningen efter januari/ september 2013 ser ut så här:

 

                                  S/V                                                                                DIA

   1.

Margareta Aspelin

18

p

                                 

1/4.

Margareta Aspelin

 18

p

2.

Bo Aspelin

12,5

p

 

1/4.

Mats Nymberg

 18

p

3.

Bo Andersson

9

p

 

1/4.

Bo Andersson

18

p

4.

Sven L Johansson

6

p

 

1/4.

Bo Aspelin

 18

p

5.

Hans-Erik Karlsson

2,5

p

 

5.

Ewa Brundin

9,5

p

 

 

 

 

 

6.

Hans-Erik Karlsson

  5

p

 

 

 

 

 

7.

Bertil Wennerlund

  2

p

 

 

 

 

 

8.

Bertil Andersson

1,5

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  FÄRG PÅ PAPPER

September= Valfritt

                                                Foto: Margareta Aspelin

                                                             Foto: Margareta Aspelin

 

                     Tävling 3 av 4                                        Sammanlagt efter 3 av 4 deltävlingar

               1.

Margareta Aspelin

4

p

                                  

1.

Bo Andersson

11

p

2.

Bo Andersson

3

p

 

2/3.

Margareta Aspelin

9

p

3.

Mats Nymberg

2

p

 

2/3.

Mats Nymberg

9

p

4.

Ewa Brundin

1

p

 

3.

Bo Aspelin

5,5

p

5.

Bo Aspelin

0,5

p

 

5.

Bo Persson

4,5

p

 

 

 

 

 

6.

Ewa Brundin

2,5

p

 

 

 

 

 

7.

Hans-Erik Karlsson

1

p

 

 

 

 

 

8.

Bertil Wennerlund

0,5

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                              

 

                                               Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb