RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2007

 

Maj= Valfritt

 

                         

                   Foto:Bo Andersson                                                Foto:Margareta Aspelin

               S/V                                                                             DIA

              1. Bo Andersson            5p                                         1. Margareta Aspelin             5p

              2. Margareta Aspelin      4p                                        2. Sven L Johansson              4p

              3. Sven L Johansson      3p                                         3. Bertil Wennerlund              3p

              4. Bertil Andersson        2p                                         4. Bertil Andersson                2p

              5. Bo Aspelin                1p                                         5. Mats Nymberg                  1p

              6. Kevin Karlsson      0.5p                                         6. Bo Aspelin                      0,5p

                                                                                                7. Ewa Brundin                   0.5p

                                                                                                8. Agne Nilsson                  0,5p

                                                                                                9. Bo Andersson                 0,5p

                                                                                              10. Hans-Erik Karlsson        0,5p

 

 

Den sammanlagda ställlningen efter januari/maj ser ut så här:

              S/V                                                                             DIA

             1. Margareta Aspelin       17p                                     1. Bertil Wennerlund               14p

             2. Bo Aspelin                   15p                                    2. Margareta Aspelin            13,5p

             3. Sven L Johansson        13p                                    3. Sven L Johansson                13p

             4. Bo Andersson           12,5p                                    4. Bo Aspelin                          10p

             5. Bertil Andersson         8,5p                                    5. Agne Nilsson                      9,5p

             6. Orietta Faundez             1p                                    6. Bertil Andersson                    8p

             7. Kevin Karlsson           0,5p                                    7. Mats Nymberg                   6,5p

                                                                                               8. Hans-Erik Karlsson              5p

                                                                                           9/10. Ewa Brundin                        3p

                                                                                           9/10. Bo Andersson                      3p

                                                                                              11. Ronny Sandberg               1,5p

                                                                                              12. Torbjörn Malmborg             1p

 

 

 

 

 Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb