RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2013

December= Linjespel i Dia och fritt motto i FPP

         Foto:Bo Aspelin                       Foto: Bo Andersson

                      Foto: Bo Aspelin                                                Foto: Bo Andersson

                                DIA                                                                    FPP

                  1.

Bo Aspelin

 

 

                  

1.

Bo Andersson

 

 

2.

Bo Andersson

 

 

 

2.

Margareta Aspelin

 

 

3.

Margareta Aspelin

 

 

 

3.

Mats Nymberg

 

 

4.

Mats Nymberg

 

 

                               

4.

Bo Aspelin

 

 

5.

Ronny Sandberg

 

 

 

5.

Ewa Brundin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb