RESULTAT AV VÅRA MÅNADSTÄVLINGAR 2020

April== Träd

          Foto:Gert-Inge Sjöholm           Foto: Margareta Aspelin

                              Foto: Gert-Inge Sjöholm                                              Foto: Margareta Aspelin

                                         S/V                                                                                      FPP

                          1.

Gert-Inge Sjöholm

3

p

                                     

1.

Margareta Aspelin

5

p

 2.

Bo Aspelin

2

p

 

2.

Ewa Brundin

4

p

3.

Bo Andersson

1

p

 

3.

Sven Ohlsson

3

p

4.

Margareta Aspelin

0,5

p

 

4.

Gert-Inge Sjöholm

2

p

 

 

 

 

 

5.

Bertil Wennerlund

1

p

 

 

 

 

 

6.

Bo Aspelin

0,5

p

 

 

 

 

 

7.

Bo Andersson

0,5

p

 

                    Den sammanlagda ställningen efter januari/april 2020 ser ut så här:

 

                                         S/V                                                                                     FPP

 1.

Gert-Inge Sjöholm

11

p

 

   1.

Bo Andersson

14,5

p

 2.

Bo Andersson

9

p

 

2.

Mats Nymberg

12

p

 3.

Bo Aspelin

6

p

 

3.

Gert-Inge Sjöholm

11

p

 4.

Mats Nymberg

5,5

p

 

4.

Margareta Aspelin

9

p

 5.

Margareta Aspelin

2,5

p

 

5/6.

Ewa Brundin

5,5

p

 

 

 

 

 

5/6.

Bo Aspelin

5,5

p

 

 

 

 

 

7.

Sven Ohlsson

4,5

p

 

 

 

 

 

8.

Bertil Wennerlund

3

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                     Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb